Skip to content

Hér getur þú skráð barnið þitt í leyfi í 1-4 daga frá skóla. Skólinn skráir leyfi í Mentor um leið og meðfylgjandi beiðni hefur verið afgreidd. Stjörnumerkta reiti verður að fylla út. Til þess að óska eftir leyfi lengur en 4 daga skal fylla út leyfisbeiðni (smella hér) og skila, með undirskrift, á skrifstofu skólans.
Sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn í einstökum námsgreinum eða að öllu leyti er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til þess gildar ástæður. Foreldrar skulu þá sjá til þess að nemandinn vinni upp það sem hann kann að missa úr námi meðan á undanþágu stendur. (15. grein grunnskólalaga)

Ef sótt er um leyfi fyrir nemanda í lengri samfelldan tíma en 5 daga eða leyfisdagar eru orðnir fleiri en 10 á skólaárinu ber foreldrum/forráðamönnum að sækja um leyfið skriflega og eiga fund með skólastjóra eða staðgengli hans og gera grein fyrir ástæðum fjölda leyfisdaga. Að öðrum kosti er skráð fjarvist hjá nemandanum.